Faustina - Apoštol Božího milosrdenství

O filmu

Životopisný film o Faustyně M. Kowalské, představuje dílo katolické mystiky tak výjimečné, že přesáhne hranice Polska a naplní celý svět. Film zdaleka nemůže pojmout proroctví a poselství, které se ustavičně naplňuje, protože není dílem lidí, ale čerpá ze Zdroje samého. Sestře Faustyně byla zjevena přímo osobně jedna z vlastností Boha a tou je Boží milosrdenství, které měla za úkol přetlumočit a zprostředkovat lidstvu. »Ve Starém zákoně jsem posílal ke svému lidu proroky s hromobitím. Dnes posílám tebe k celému lidstvu se svým milosrdenstvím. Nechci nemocné lidstvo trestat, ale chci je vyléčit a přitisknout na své milosrdné srdce« V roce 1968 začal v Římě proces beatifíkace služebnice Boží sestry Faustyny Kowalské. Mezi blahoslavené ji zařadil Svatý otec Jan Pavel II. 18. dubna roku 1993 a po zakončení kanonizačního procesu ji na Svatopetrském náměstí v Římě v neděli Božího Milosrdenství 30. dubna 2000 svatořečil.

Velká Británie / Francie | 1994 | 74 min.

Režie: Jerzy Łukaszewicz

Kategorie: Drama, Filmy o svatých / životopisné, Křesťanské filmy

cs_CZ