Něco navíc

O filmu

Třináctiletá Dorotka se chce stát herečkou. Od svých vrstevnic se však liší tím, že má něco navíc – jeden chromozom. Pár hodin po jejím narození vykreslil lékař rodičům s dítětem postiženým Downovým syndromem černou vizi budoucnosti a nabídl jim možnost se jí zbavit. Odmítli.

Společnost ví o problematice Downova syndromu poměrně málo. Přesto se jedná o nejčastější genetickou poruchu, která způsobuje mentální postižení. Nezřídka je vnímána prostřednictvím negativních emocí a strachu – strachu rodičů, že se jim narodí postižené dítě a oni ho nebudou moci vychovávat, a také strachu společnosti z „mongoloidních“ jedinců, ke kterým se nedokáže postavit a vnímá je jen jako něco nepohodlného.

Dokumentární film Něco navíc je reakcí na strach společnosti z Downova syndromu a předsudků. Bez patetických frází a zjednodušování zachycuje osobní příběh Dorotky a její rodiny a odhaluje pestrý svět naplnění a štěstí. Příběhem se prolínají zkoušky nové hry v prostředí divadelní společnosti Dúhadlo, kde Dorotka hru zkouší. Tato alternativní forma vyjádření jí pomáhá osobnostně růst a získávat dovednosti pro budoucí povolání.

Díky úzkému kontaktu s hlavní hrdinkou filmu, postavenému na důvěře a přátelství, bylo možné natočit nejen její každodenní fungování, ale i její osobní, intimní svět. Tento dokument nemá v kontextu slovenské kinematografie obdoby, pokud jde o charakter vyprávění. Kompozice situací a okamžiků vytváří příběh, který podává svědectví o tom, že lidé s Downovým syndromem mají opravdu něco navíc. Něco, co jich nedělá nadbytečnými ani méněcennými. Právě naopak, film bourá mýty a předsudky o tomto syndromu a pomáhá pochopi, že lidé s touto diagnózou dokáží být přínosem nejen pro svou rodinu, ale i pro společnost. Nebojme se dát jim šanci, protože oni se příležitosti nejen chopí, ale několikanásobně nám to vrátí.

Slovensko | 2018 | 67 min.

Režie: Palo Kadlečík, Martin Šenc

Kategorie: Česká a Slovenská tvorbaDokumentární filmy, 

cs_CZ