Povolaný

O filmu

Film „Powołany“ líčí neobvyklý příběh setkání zámožné rodiny s katolickým knězem. Kněz (Marcin Kwaśny) přijíždí do zámožné rodiny na pastorační návštěvu. Je pozván paní domu (Marta Lewandowska) v rámci vánočních návštěv po farnosti. V honosném interiéru najde i mladíka (Jakub Dmochowski), který vzhlíží ke svému otci (Rafał Szałajko), jenž je extrémním antiklerikálem. Během návštěvy se objeví i vzpurná dcera (Paulina Śmigielska), kterou matka vyláká pod záminkou pomoci s internetovými nákupy.

Během této neobvyklé pastorační návštěvy dochází k silné výměně názorů a střetu světonázorů. Témata oscilují kolem sedmi hlavních služeb svěřených kněžím, jako je svátost eucharistie, svátost smíření a pokání, křest, hlásání Božího slova, modlitba za uzdravení, exorcismus a doprovázení umírajícího. Během probíraných témat kněz vypráví pozoruhodné, ale pravdivé příběhy lidí, kteří se obrátili díky službě kněží. Nechybí ani působivé dokumentární nahrávky, v nichž sledujeme úplnou proměnu sedmi lidí.

Během pastorační návštěvy vyjdou najevo tajemství skrytá mezi členy domácnosti, která léta poškozovala rodinné vztahy.

Jak dopadne konfrontace názorů? A změní návštěva kněze vztahy v domácnosti?

Polsko | 2022 | 86 min.

Režie: Jan Sobierajski

Kategorie: Křesťanské filmy, Na základě skutečnosti,

cs_CZ