Pravda osvobozuje (Zieja)

O filmu

Jan Zieja byl polský kněz, který během 2. světové války sloužil na frontě jako vojenský kaplan. V 70. letech je předvolán tajnou službou k výslechu, kde je následně přesvědčován ke spolupráci. Tento výslech poskytuje autorům filmu prostor k retrospektivním ohledům na hrdinův život ale také na historii Polska.
Film ukazuje zkoušku víry člověka, který svým morálním přesvědčení dokázal obstát proti dvěma totalitním režimům.

Kategorie: Drama, Filmy k zamyšlení,  Na základě skutečnosti,

cs_CZ