Zákal

O filmu

Julia Brystigierová neboli Krvavá Luna byla nekompromisní a krutá prokurátorka, která v období let 1953–1956 proslula zejména jako pronásledovatelka představitelů katolické církve. Jednou z jejích tehdejších obětí byl kardinál Wyszyński, sílou své víry a ducha se mu však nelidské zacházení prokurátorky podařilo přežít. Na počátku 60. let přijíždí Julia do kláštera kardinála navštívit, ten však váhá, zda ji přijmout. Proto musí Julia nejprve projít přes rozhovory s řádovou sestrou Benediktou a nevidomým knězem Ciecorkou, kteří mají zjistit, co vlastně Julii za kardinálem přivádí. Drama Zákal je hlubokým zamyšlením nad otázkou víry, viny a odpuštění, přijetí či neschopností přijmout Boha.

Julia Brystigerová se narodila v židovské rodině magistra farmacie Hermanna Preissa, vystudovala historii na univerzitě ve Lvově a v Paříži. Již od mládí se angažovala v komunistickém hnutí a byla několikrát vězněna. Po okupaci Polska uprchla do Samarkandu a přijala sovětské občanství. Aktivně pomáhala NKVD při pátrání po členech předválečné nepohodlné opozice. Ihned po válce začala pracovat na Ministerstvu vnitra (UB) jako ředitelka smutně proslulého Pátého oddělení, které bylo zřízené speciálně pro persekuce polského duchovenstva. Osobně nařizovala a účastnila se sadistických mučení. Napsala několik knih, které vydala pod svým rodným jménem, zemřela v roce 1975.

 

Polsko | 2016 | 110 min.

Režie: Ryszard Bugajski

Kategorie: Drama, Filmy k zamyšlení,  Na základě skutečnosti,

cs_CZ