Faustína - apoštolka Božieho milosrdenstva

O filme

Životopisný film o Faustíne M. Kowalskej predstavuje dielo katolíckej mystiky, ktoré je také výnimočné, že prekročí hranice Poľska a obletí celý svet. Film v žiadnom prípade nemôže obsiahnuť proroctvo a posolstvo, ktoré sa neustále napĺňa, pretože nie je dielom ľudí, ale čerpá zo samotného Zdroja. Sestra Faustína mala priame osobné zjavenie jedného z Božích atribútov, ktorým je Božie milosrdenstvo, ktoré mala preložiť a odovzdať ľudstvu. "V Starom zákone som poslal prorokov k svojmu ľudu s bleskami. Dnes vás posielam k celému ľudstvu so svojím milosrdenstvom. Nechcem trestať choré ľudstvo, ale chcem ho uzdraviť a pritisnúť k svojmu milosrdnému srdcu."V roku 1968 sa v Ríme začal proces blahorečenia Božej služobnice sestry Faustíny Kowalskej. Svätý Otec Ján Pavol II. ju blahorečil 18. apríla 1993 a po ukončení kanonizačného procesu ju kanonizoval na Námestí svätého Petra v Ríme v Nedeľu Božieho milosrdenstva 30. apríla 2000.

Veľká Británia / Francúzsko | 1994 | 74 min.

Réžia: Jerzy Łukaszewicz

Kategórie: Dráma, Filmy o svätcoch / životopisné filmy, Kresťanské filmy

sk_SK