Láska a milosrdenstvo

O filme

Poľská dokudráma zameraná na život sestry Faustíny, mníšky, ktorú pápež Ján Pavol II. vyhlásil za svätú, ukazuje doteraz neznáme skutočnosti a oboznamuje divákov so zrodom výnimočného konceptu Božieho milosrdenstva.

Pokojný a vierou naplnený život sestry Faustíny Kowalskej sa jedného dňa nenávratne zmení. Zažíva zjavenie Ježiša Krista, ktorý jej zveruje poslanie hlásať pravdu o jeho milosrdenstve a pripraviť svet na jeho posledný príchod.

Poľsko | 2019 | 204 min.

Réžia: Michal Kondrat

Kategórie: Dokumentárne filmy, Dráma, Filmy o svätcoch / životopisné filmy

sk_SK