Poveda

O filme

Tento životopisný film rozpráva príbeh Pedra Povedy (Linares, 1874 - Madrid, 1936), húževnatého a inovatívneho kňaza, ktorý na začiatku 20. storočia razil nové cesty vo vzdelávaní a zasadzoval sa za práva žien.


Povedove úspechy vo vzdelávaní chudobných negramotných detí žijúcich v jaskyniach Guadix v južnom Španielsku narážajú na tvrdý odpor spoločnosti. 

Musia sa presťahovať do Covadongy v severných horách. Tam zakladá nové kresťanské hnutie vedené mladými ženami, ktoré sa stáva Tereziánskym združením. Pri jeho rozvoji sa spolieha na mladú Pepitu Segoviu, jednu z prvých žien svojej doby, ktorá získala univerzitný titul v oblasti vzdelávania.

Poveda pokračuje vo svojej práci napriek sociálnym a politickým otrasom, ktoré začiatkom 30. rokov 20. storočia prerástli do občianskej vojny. Poveda, muž mieru a dialógu, sa ocitá uprostred konfliktu, obetuje svoj život pre svoju vieru a zanecháva po sebe odkaz svetla a nádeje.

Bol zavraždený na začiatku španielskej občianskej vojny. V roku 1974 mu UNESCO udelilo titul "pedagóg a humanista" a v roku 2003 ho pápež Ján Pavol II. kanonizoval.

Španielsko | 2016 | 116 min.

Réžia: Mgr: Pablo Moreno

Kategórie: Filmy o svätcoch / životopisné filmy, Kresťanské filmy

sk_SK