Povolaný

O filme

Film "Powołany" rozpráva nezvyčajný príbeh o stretnutí bohatej rodiny s katolíckym kňazom. Kňaz (Marcin Kwaśny) prichádza do rodiny na pastoračnú návštevu. Pozve ho pani domu (Marta Lewandowska) v rámci vianočných návštev po farnosti. V honosnom interiéri nájde aj mladého muža (Jakub Dmochowski), ktorý vzhliada k svojmu otcovi (Rafał Szałajko), ktorý je extrémny antiklerikál. Počas návštevy sa objaví aj vzdorovitá dcéra (Paulina Śmigielska), ktorú matka vylákala pod zámienkou pomoci s internetovými nákupmi.

Počas tejto nezvyčajnej pastoračnej návštevy dochádza k silnej výmene názorov a stretu svetonázorov. Témy oscilujú okolo siedmich hlavných služieb zverených kňazom, ako sú sviatosť Eucharistie, sviatosť zmierenia a pokánia, krst, ohlasovanie Božieho slova, modlitba za uzdravenie, exorcizmus a sprevádzanie umierajúcich. Počas preberaných tém kňaz rozpráva pozoruhodné, ale pravdivé príbehy ľudí, ktorí sa obrátili vďaka službe kňazov. Nechýbajú ani presvedčivé dokumentárne zábery, v ktorých sledujeme úplnú premenu siedmich ľudí.

Počas pastoračnej návštevy vyjdú najavo tajomstvá, ktoré členovia domácnosti roky skrývali a ktoré poškodzovali rodinné vzťahy.

Ako dopadne konfrontácia názorov? A zmení návšteva kňaza vzťahy v domácnosti?

Poľsko | 2022 | 86 min.

Réžia: Mgr: Jan Sobierajski

Kategórie: Kresťanské filmy, Na základe tejto skutočnosti,

sk_SK