Svetlo pre opustených

O filme

Oľga je jedináčik a musí sa starať o svojho ťažko chorého otca, nevrlého muža so zložitou povahou. Preťažená prácou v advokátskej kancelárii potrebuje niekoho, kto by sa o neho v noci postaral, a obráti sa na poslednú osobu, ktorú by jej otec chcel vidieť: sestru Inés z Kongregácie služobníc Panny Márie.

 Film Svetlo pre opustených je príbehom svätej Márie Soledad Torres Acosta, zakladateľky Kongregácie Máriiných služobníc. Tá vznikla v Madride v roku 1851 na podnet otca Miguela Martíneza, ktorý videl potrebu pomáhať chorým a opusteným. Sestra Mária Soledad ako predstavená viedla a rozšírila Spoločnosť do viacerých častí sveta. Spolu so sestrami musela čeliť revolúcii, epidémiám a náboženskému prenasledovaniu. Na žiadosť Kongregácie zaviedli v Španielsku prvé štúdium titulovaných sestier.

Kategórie: Filmy o svätcoch / životopisné filmy, Kresťanské filmy

sk_SK