Génius Ženy

O filme

Už niekoľko desaťročí pápeži vo svojich spisoch a prejavoch pripomínajú ženskú genialitu. Jedným z kľúčových textov je posolstvo Pavla VI. adresované ženám na konci Druhého vatikánskeho koncilu. Vyzval ich, aby "zachraňovali" mier vo svete. Od slov prešiel k činom a v roku 1973 vytvoril komisiu, ktorej úlohou bolo zhromažďovať, overovať, interpretovať, revidovať a správne vyjadrovať myšlienky o úlohe žien v modernom spoločenstve. Čo znamená "Génius ženy" pre ženy vo Vatikáne dnes?

 

Taliansko | 2018 | 52 min.

Réžia: Antonio Di Domenico, Luigi Antonio Conte

Kategórie: Dokumentárne filmy 

sk_SK