Kristus vo vás

O filme

Dokumentárny film, ktorý sa zameriava na tému duchovného života a vzťahu s Ježišom. Film sa snaží ukázať, aký vplyv môže mať Kristus na životy jednotlivcov a ako môže zmeniť ich myslenie, konanie a vnímanie sveta. Prostredníctvom osobných príbehov a rozhovorov vo filme vystupujú rôzni ľudia, ktorí sa delia o svoje skúsenosti s Ježišom a o to, ako ich život pozitívne ovplyvnil vzťah s ním. Cieľom filmu je inšpirovať divákov k zamysleniu sa nad duchovnou stránkou života a hľadaním Krista v sebe.

USA | 2017 | 104 min.

Réžia: Phil Arber

Kategórie: Dokumentárne filmy, Filmy, o ktorých treba premýšľať, Kresťanské filmy,

sk_SK