Mlčanie

O filme

VAROVANIE: Tento film je zaradený do kategórie "kontroverzný" a obsahuje explicitné násilie a dramatické scény.

V polovici 17. storočia je Japonsko úplne uzavreté kontaktom so západnými mocnosťami a kresťanstvo je zakázané. Dvaja portugalskí jezuiti, otec Rodrigues (Andrew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), cestujú do krajiny vychádzajúceho slnka s veľmi nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, otca Ferreira (Liam Neeson), ktorý sa údajne zriekol svojej viery. V krajine, kde sú kresťania prenasledovaní a brutálne mučení, mladí mnísi čelia najťažšej skúške viery a vytrvalosti, na ktorú nemusia byť pripravení...


USA / Taiwan / Mexiko | 2016 | 161
 min.

Réžia: Martin Scorsese

Kategórie: Filmy s vierou, Dráma, Filmy, o ktorých treba premýšľať,

sk_SK