Nadácia Filmana

Nadácia Filmana bola založená v roku 2023 v Zlíne s cieľom prinášať kresťanské hodnoty prostredníctvom filmovej tvorby. Iniciovala vznik streamovacej platformy a podporuje filmových tvorcov, vznik nových audiovizuálnych diel a vytváranie synergií.

Účel nadačného fondu
 • Cieľom nadácie je prinášať kresťanské hodnoty prostredníctvom filmovej tvorby.
 • V súlade so svojím účelom nadácia vykonáva najmä tieto činnosti:
  • Zabezpečenie finančných a iných zdrojov na svoju činnosť.
  • Prevádzka webového portálu Filmana
  • Sprostredkovanie filmov
  • Tvorba filmov, seriálov a dokumentov
  • Vzdelávacie aktivity
  • Evanjelizačné aktivity
  • Podpora tvorcov obsahu a filmárov
 • Fond dosahuje svoj účel realizáciou vlastných aktivít zameraných na plnenie účelu nadačného fondu a poskytovaním nadačných príspevkov.
Výzvy na predkladanie návrhov - príspevky nadácií
  • Dlhodobý

  Máte vlastný audiovizuálny alebo filmový námet/projekt, ktorý má vplyv? Či už je to kresťanská téma alebo sa viac či menej dotýka viery, radi vám pomôžeme.

  Naša podpora môže mať rôzne formy - poradenstvo, finančnú podporu alebo dokonca koprodukciu.

  Aplikácie budeme priebežne vyhodnocovať a podporovať, ako nám to čas dovolí.

  • Aktuálne

  Aktuálnou témou, ktorú by sme chceli spracovať do dokumentárneho filmu, je Neratov. V súťaži ponúkame nadačný príspevok až 3 filmárom.

  Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na stiahnutie tu.

  Uzávierka pre prvé príspevky je 15.8.2024

Úradníci

Nadácia Filmana
Zastúpená: MgA. Mgr. Jan Perout, predseda predstavenstva
Sídlo spoločnosti: Filmová 174, Zlín, 760 01
ID: 19415885
Zapísaná v nadačnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel N, vložka č. 818
Číslo účtu: 2702589541/2010
+420 731 743 180  
[email protected]

Výročná správa 2023 na stiahnutie TU.

Spojte sa s nami
sk_SK