Súhlas so spracovaním osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Identifikácia správcu: spoločnosť Filmana Studio s.r.o., so sídlom Filmová 174, Kudlov, 760 01 Zlín, Česká republika, IČO: 177 65 391, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 135450.

V súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len „nariadenie“) týmto súhlasím, aby vyššie uvedená spoločnosť (ďalej len “ správca“) spracovávala mnou poskytnuté osobné údaje (ďalej len „osobné údaje“), a to:

 • cookies

na účely:

 • štatistické (napr. čas návštevy našej stránky, najčastejšie používaná časť stránky atď.),
 • preferenčné (napr. identifikácia prehliadača, nastavenie jazyka atď.),
 • marketing a reklama (napr. personalizácia reklamy, štatistiky vyhľadávania atď.),
 • iné (iné neutajované technické účely).

Súhlas môžete nastaviť na všetky účely (tlačidlo „Súhlasím“ alebo tlačidlo „Povoliť všetko“ v ďalšom nastavení) alebo len na niektoré účely (zaškrtnutím príslušnej časti v ďalšom nastavení).

Pri súhlase s marketingovými a preferenčnými súbormi cookie môže dôjsť k profilovaniu.

Poskytnutie údajov na účely spracovania na základe tohto súhlasu je dobrovoľné.

Beriem na vedomie, že mám právo

 • požiadať o prístup k mojim osobným údajom (článok 15 nariadenia),
 • požiadať o opravu alebo vymazanie mojich osobných údajov (články 16 a 17 nariadenia),
 • požiadať o obmedzenie spracovania (článok 18 nariadenia),
 • namietať proti spracovaniu (článok 21 nariadenia),
 • na prenosnosť osobných údajov (článok 20 nariadenia),
 • podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Bol(a) som informovaný(á), že mám právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas v súlade s nariadením prostredníctvom tohto odkazu (LINK TO COOKIE POP-UP).

Všetky informácie o možnostiach uplatnenia vašich práv, spôsobe odvolania súhlasu a dĺžke uchovávania jednotlivých súborov cookie nájdete v Podmienkach (ODKAZ NA PODMIENKY) a v Zásadách ochrany osobných údajov (ODKAZ NA ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV).

sk_SK