Srdce člověka

O filmu

Už první hřích v ráji v člověku vyvolal pocit studu a strachu. Hřích nás nutí se před Bohem schovat, nutí nás myslet si, že se Bohu hnusíme. Zvláště naše čistota, boj s chtíčem a hříchy spojené se sexualitou v nás vytváří pocity, toho, že přeci nemůžeme takto špinaví předstoupit před někoho dokonale čistého. 


Dokumentárně-hraný film Srdce člověka se zabývá tématem Boží milosti a obnovy. Film nás povzbuzuje abychom nikdy nerezignovali na boží milosrdenství. Ať se před Bohem schováme do jakékoliv temnoty, vždy tam bude s námi. A když před něj předstoupíme, jakkoliv špinaví budeme, vždy nás obleče v nový šat, dá nám prsten a vystrojí hostinu.

Film kombinuje dokumentární příběhy, animace a dramatické rekonstrukce k prozkoumání zlomenosti a hříchu lidského srdce. Skrze tyto prvky film nabízí naději na uzdravení a nový začátek prostřednictvím Boží lásky a odpuštění. Jeho poselstvím je, že nezáleží na minulosti nebo chybách, protože každému je nabídnuta milost a příležitost pro nový život.

 

USA | 2017 | 76 min.

Režie: Eric Esau

Kategorie: Dokumentární filmy, Křesťanské filmy, Vize lepšího světa

cs_CZ