Umučení Krista

O filmu

„Byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Jeho jizvami jsme uzdraveni.“ Tímto citátem biblického proroka Izajáše uvádí producent a režisér Mel Gibson svůj film, zachycující posledních dvanáct hodin Ježíšova pozemského života. Gibson, který je hluboce věřícím křesťanem, se na rozdíl od svých předchůdců soustředil nikoli na Kristovo učení, nýbrž především na zdrcující tělesné utrpení, jemuž byl „Syn člověka“ vystaven po svém zatčení farizeji. Spoutaný zajatec, obviněný z rouhání, se stane bezbrannou hříčkou v rukou primitivních a sadistických římských vojáků. Trpký úděl však přijímá jako vůli Boha-Otce a jako nevyhnutelnou součást svého poslání. Římský konzul Pilát na vězni neshledává žádnou vinu a chce jej propustit, avšak farizejové, vedení veleknězem Kaifášem, jej přimějí, aby svolil k popravě ukřižováním. Po bičování (které má v Gibsonově verzi mimořádně brutální podobu) tak Ježíše čeká nejtěžší zkouška…

Mel Gibson se s úspěchem snaží docílit co největšího, takřka až fyzického účinku na diváka. Jeho dílo tak vyvolalo velmi kontroverzní reakce. Mezi filmovými verzemi evangelií však bezesporu patří k těm, které nelze přehlédnout.

USA | 2004 | 127 min.

Režie: Mel Gibson

Kategorie: Biblické filmy, Drama, Filmy o svatých / životopisné

cs_CZ