Slobodní

O filme

Dokumentárny film o tom, že môžete zmeniť svet, ale nemôžete to urobiť sami. 

Príbeh priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorí boli nazývaní "generálmi tajnej cirkvi" a zohrali významnú úlohu v boji proti totalite v Československu. Už vtedy boli kritickí voči Slovenskému štátu a angažovali sa v Slovenskom národnom povstaní. Po nástupe komunizmu boli prenasledovaní a strávili mnoho rokov vo väzení. Napriek tomu po prepustení pokračovali vo svojej činnosti. Zakladali "krúžky", malé ostrovy slobody, kde mohli ľudia slobodne myslieť a veriť. Šírili literatúru zakázanú režimom, vydávali samizdaty, organizovali podpisové akcie, púte a zhromaždenia. Vyvrcholením ich úsilia bol Sviečkový manifest, na ktorom sa zúčastnili tisíce ľudí a nenásilne protestovali proti komunistickému režimu. O ich akcii sa dozvedel celý svet. Netrvalo dlho a ich hnutie sa aktívne zapojilo do Nežnej revolúcie. 

Film rozpráva príbeh kresťanského disentu na pozadí dejín 20. storočia na Slovensku. Zároveň je to príbeh o hľadaní osobnej vnútornej slobody, ktorú si možno zachovať v každom režime a za každých okolností.

 

Slovensko | 2022 | 80 min.

Réžia: Slavomír Zrebný

Kategórie: České a slovenské dielaDokumentárne filmy,

sk_SK